Imię (opcjonalnie nazwa zespołu)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Data urodzenia
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Email
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Rozmiar koszulki sportowej (S-XXL)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Instrument (w przypadku grupy kameralnej proszę podać specyfikację grupy)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Załaduj swoje CV...
Dodanie CV jest obowiązkowe
Dodanie CV jest obowiązkowe
Video link (opcjonalnie)
http://
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Uwagi do organizatora - pole nieobowiązkowe
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników Szczecin Classic Academy

rozwiń
danych)  informuje, że:
 1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, ul. Wyszyńskiego 27/9, 70-202 Szczecin - Administrator Danych Osobowych
 2) kontakt w sprawie ochrony danych e-mail: biuro@balticneopolis.pl
 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie oraz udokumentowania przebiegu kursu dokształcającego/szkolenia; 
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 a) zgody art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie art 6 ust. 1 pkt. 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5) dane osobowe będą przechowywane:
 a) przez okres uczestniczenia w Szczecin Classic Academy plus okres 5 lat liczony od zakończenia roku kalendarzowego w związku ze spełnieniem obowiązku prawnego Administratora
 b) przez okres 2 lat od daty zapisania się do Szczecin Classic Academy a nie przystąpienie do niej w celach
rozstrzygnięcia sporów dochodzenia roszczeń 
6) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7) podanie danych osobowych jest wymagane na etapie rekrutacji do Szczecin Classic Academy; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8) przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia celów Administratora
 9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do osób trzecich,
 10) Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.