Szczecin Classic Academy 

„międzynarodowy niekrytyczny kurs muzyczny” 26 IV – 3 V 2021

Chcesz z pomocą zupełnie nowej koncepcji artystycznej, przy udziale wybitnych artystów/pedagogów  w wyjątkowym miejscu rozwinąć swoje umiejętności?

Mamy dla Ciebie zupełnie nowy kurs muzyczny, na którym nie tylko weźmiesz udział w  zajęciach indywidualnych, w grupach kameralnych, czy orkiestrze kameralnej, ale przede wszystkim będziesz miał szansę przygotować i wykonać koncerty z najwybitniejszymi mistrzami/pedagogami z najważniejszych Uczelni Artystycznych Europy. Ponadto na kursie dowiesz się m.in.: jak się przygotować do przesłuchań, czy nagrać i wydać płytę, umiejętnie korzystać z platform internetowych, czy zdobywać środki na własną działalność artystyczną.

Gwarantujemy twórcze spędzanie czasu, m.in. zajęć tanecznych, wykładów, warsztatów z udziałem skrzypiec Stradivariusa czy wreszcie zajęć ruchowych.

Mamy przepis na to jak dobrze grać, panować nad stresem, wzmocnić ciało i obrać dobrą strategię na rozwój kariery!

Szczecin Classic Academy to projekt skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych, w tym instrumentalistów (grupa instrumentów smyczkowych) oraz dla istniejących zespołów kameralnych (składy dowolne). Na kurs mogą zgłaszać się osoby powyżej 16 roku życia.

Na kurs należy aplikować poprzez Formularz zgłoszeniowy do dnia 15.03.2021r.

Kurs Szczecin Classic Academy przewiduje ograniczoną liczbę indywidualnych miejsc w podziale na instrumenty: skrzypce – 14 osób, altówka – 10 osób, wiolonczela – 8 osób.

Organizator informuje, że o kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs odbędzie się w dniach 26.04.2021 – 03.05.2021 w Szczecinie.

Uczestnictwo w kursie obejmuje:

2 lekcje indywidualne, min. 2 lekcje w grupach kameralnych, min. 3 lekcje w orkiestrze kameralnej, wykonanie min. 2 koncertów z pedagogami, udział we wszystkich wykładach i zajęciach dodatkowych.

W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, Organizator na bieżąco będzie informował uczestników o wszelkich zmianach dotyczących organizacji kursu oraz Festiwalu. Organizator zapewni także wszelkie środki ostrożności w trakcie trwania kursu. 

Gdzie

Zajęcia objęte programem kursu odbędą się w budynkach Technopark Pomerania ul. Cyfrowa 2-8, 71-441 Szczecin

Zajęcia dodatkowe, a także koncerty realizowane będą w przestrzeni miejskiej oraz w salach koncertowych na terenie Szczecina.

Opłaty

Udział w kursie jest dofinansowany przez Organizatorów.

Opłata za kurs dla uczestnika czynnego wynosi 800 zł (bez kosztów zakwaterowania). Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach indywidualnych, grupowych, orkiestrowych, a także w zajęciach dodatkowych, takich jak wykłady, czy zajęcia ruchowe.

Opłata za kurs dla uczestnika biernego wynosi 400 zł (bez kosztów zakwaterowania). Opłata ta obejmuje możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, takich jak wykłady, zajęcia indywidualne jako słuchacz, udział w warsztacie z udziałem skrzypiec Stradivariusa, czy udział w zajęciach ruchowych.

Przedpłata dla każdego uczestnika kursu wynosi 300 zł. Przedpłaty należy dokonać w terminie wysłania zgłoszenia.

Pakiet noclegowy wraz ze śniadaniem na cały czas trwania kursu (zameldowanie 26.04.2020, wymeldowanie 04.05.2021) wynosi 720 zł. Pakiet noclegowy jest dobrowolny.

Całkowity koszt dla uczestnika czynnego wynosi 1520 zł.

Opłatę za nocleg i śniadania należy doliczyć do opłaty za kurs.

Opłaty prosimy kierować na:
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra
ul. Wyszyńskiego 27/9 70-202 Szczecin
Nr konta: 63 1870 1045 2078 1067 6797 0001

W tytule prosimy umieścić:

W przypadku wpłacenia zadatku w wysokości 300 zł, przelew należy wykonać z dopiskiem “zadatek na kurs” + imię i nazwisko + instrument oraz wybrać odpowiednio formę uczestnictwa bierny/czynny.

W przypadku wpłacenia pozostałej kwoty, przelew należy wykonać z dopiskiem “opłata za kurs” + imię i nazwisko + instrument oraz wybrać odpowiednio formę uczestnictwa bierny/czynny i umieścić informację o noclegu: z noclegiem/bez noclegu.

Zakwaterowanie

Osoby, które zadeklarują chęć skorzystania z preferencyjnego pakietu noclegowego wraz ze śniadaniem w cenie 720 zł za osobę w pokojach 2-osobowych na cały czas trwania kursu zostaną zakwaterowane w obiekcie Hotel Campanile Szczecin przy ul. Wyszyńskiego 30.

Zgłoszenia

Na kurs należy aplikować poprzez Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia i wpłaty w wysokości 300 zł (zadatek) należy dokonać najpóźniej do dnia 15.03.2021r. W terminie do 20.03.2021r. wszystkie osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w kursie dostaną potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs w formie mailowej. W przypadku nie zakwalifikowania się na kurs, zadatek w wysokości 300 zł zostanie zwrócony na konto. W przypadku zakwalifikowania się na kurs i nie zapłacenia całości opłat kursowych w wyznaczonym terminie, zadatek na kurs nie zostanie zwrócony. W przypadku gdy uczestnik będzie chciał zrezygnować z kursu po zakwalifikowaniu się i wpłaceniu zadatku, zadatek zostanie zwrócony tylko w przypadku złożenia formalnego wypowiedzenia drogą mailową, w którym przyczyna rezygnacji z kursu będzie sytuacją losową. Wypowiedzenie musi zostać zaakceptowane przez Organizatora. Całkowitą opłatę za kurs należy dokonać najpóźniej do 31.03.2021r.

Kontakt
Biuro festiwalowe tel. +48 660 326 575