SZCZECIN CLASSIC ACADEMY

polsko-niemiecki kurs muzyczny dla młodzieży w ramach

II MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZCZECIN CLASSIC 2020

Międzynarodowe warsztaty SZCZECIN CLASSIC ACADEMY odbędą się podczas Festiwalu Szczecin Classic w dniach 29 czerwca – 5 lipca 2020 roku w Szczecinie. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół muzycznych z Polski i Niemiec w wieku 16-19 lat (młodzież z Euroregionu Pomerania). Warsztaty oraz lekcje indywidualne prowadzone będą z najlepszymi pedagogami z najbardziej prestiżowych uczelni m.in. Tomaszem Tomaszewskim (Universität der Künste w Berlinie, Akademia Sztuki w Szczecinie), Emanuelem Salvadorem (Akademia Sztuki w Szczecinie Konstantinem Heidrichem (Universität der Künste w Berlinie) oraz z wybranymi pedagogami Akademii Sztuki w Szczecinie. Projekt zostanie podsumowany koncertem finałowym, który odbędzie się 31 lipca 2020 roku w Szczecinie.

 

Zorganizowanie warsztatów możliwe będzie dzięki Funduszowi Małych Projektów, który wspiera kontakty transgraniczne. Realizowany projekt przyczyni się do zbliżenia społeczności mieszkających po obu stronach granicy polsko – niemieckiej.

Organizatorom udało się pozyskać środki by ufundować pełne stypendium dla najlepszych uczniów z naszego regionu (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas). Stypendium obejmuje czynny udział w kursie oraz noclegi.

Nabór uczestników jest prowadzony przy współpracy ze szkołami muzycznymi w regionie.

Projekt Szczecin Classic Academy jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca z Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska)