POZNAJ NASZYCH NAUCZYCIELI

Adam Klocek

 

 

Dyrygent i wiolonczelista,

laureat „muzycznego Oscara” – Grammy Award 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako „jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji”. Pełni funkcję dyrygenta-asystenta Maestro Jana Lathama-Koeniga, dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej oraz festiwalu „Vratislavia Cantans”. Piastuje również stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej, dyrektora artystycznego orkiestry Młoda Polska Filharmonia oraz Filharmonii Częstochowskiej.

Występ artysty w Petersburgu,

podczas którego dyrygował on Państwową Orkiestrą Ermitażu został określony przez czołowy ogólnorosyjski dziennik jako „dar niebios”. Zainteresowania i zdolności dyrygenckie Adama Klocka zauważył Jerzy Maksymiuk mianując go swoim asystentem. Adam Klocek został uhonorowany członkostwem w honorowym Związku Kompozytorów Rosyjskich.