POZNAJ NASZYCH NAUCZYCIELI

Emilia Goch Salvador

 

 

W 2005 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie altówki Prof. Dominika Rutowskiego. Jest wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta Szczecin, otrzymała również nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie sztuk muzycznych.


W 2008 roku założyła kameralną orkiestrę smyczkową

Baltic Neopolis Orchestra, którą kieruje do dziś. Jest również prezeską Stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra – jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury w Polsce. Jako solistka i kameralistka współpracowała z takimi artystami, jak: Bartłomiej Nizioł, Vasko Vassilev, Marcelo Nisinman, Carmine Lauri, Tomasz Daroch, Tomasz Tomaszewski, Sandor Javorkai, Bartosz Bryła, Kevin Kenner, Roman Jabłoński, Maria Machowska.

  • I have the impression that Szczecin Classic is already part of our city. We constantly want to improve the Festival's formula, develop it, support young students and simply - enjoy the music.
  • Mam wrażenie, że Szczecin Classic stał się już częścią naszego miasta. Nieustannie pragniemy udoskonalać formułę Festiwalu, rozwijać go, wspierać młodych adeptów i po prostu - cieszyć się muzyką!